Minecraft 1.7 Servers
1
0/1

101Network

101Network

play.101Network.xyz

PvPMini GamesBedWarsKitPvP
2
Offline

Old School Minecraft

Old School Minecraft

oldschoolminecraft.com

SurvivalPvEVanilla
3
0/20

NexusHCF

NexusHCF

nexushcf.com

PvPHCF
OrbitHCF
0/1000

OrbitHCF

OrbitHCF

orbithcf.net

FactionsHardcore
5
0/0

RoyaleHCF

RoyaleHCF

play.royalehcf.com

HCF
6
0/31

mc-r

mc-r

mc-r.servebeer.com

SurvivalAnarchy
7
Offline

ASRP Minecraft

ASRP Minecraft

142.44.143.87:3141

SurvivalVanilla
Addictive MC
Offline

Addictive MC

Addictive MC

pvp.Addictivemc.net

FactionsMini Games
9
Offline

BasingShaftUK

BasingShaftUK

173.199.75.119

EconomyKitPvPMini GamesVanilla
10
Offline

Dreadnought PE

Dreadnought PE

107.77.189.41

FactionsMini GamesPrisonPvPRoleplay
11
Offline
CreativeEconomyMCMMOVanillaTowny
12
Offline

Kaje Hibbert

Kaje Hibbert

play.nylonhq.xyz

KitPvP
13
Offline
HCFPvPFactions
NastyMc
Offline

NastyMc

NastyMc

nastymc.net

FactionsEconomyPvPKitPvP
15
Offline

PolarisPvP

PolarisPvP

polarispvp.us

PvPMini GamesVanilla