realife
Owner nganbach204
Status offline
IP 94.130.54.187
Website https://huongdansinhton.bitrix24.site/
Discord https://discord.gg/ZMknFET
Players 0/0
Version 1.16
Rank 2573
Votes 0
Uptime 100%
Last Check 1 month(s) ago
Country Germany
Types EconomyHardcoreSurvival


máy chủ khó,siêu khó,siêu đáng sợ,lag,lối chơi ????????,siêu thực tế , cực kỳ phức tạp , dễ gây ức chế , siêu rắc rối, dễ mà khó , hack mà như không hack, không thể sống sót, có luật pháp , sai 1 bước đi là chơi lại từ đầu , dễ gây nản chí , phức tạp , khó hiểu

server hard, super hard, super scary, lag, gameplay ????????, super realistic, extremely complicated, easy to inhibit, super trouble, easy to hard, hack without hack, cannot survive, have laws, wrong one step is to play again, easy to discourage, complicated, difficult to understand